به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان ملارد دهیاری روستای لم آباد بسته های حمایتی معیشتی را برای افراد نیازمند تهیه و توزیع کرد.

 

در این اقدام خیرخواهانه 33 عدد بسته حمایتی تهیه شد که هر کدام شامل یک کیسه برنج یک عدد روغن و یک عدد ماکارانی تهیه ، که در سطح روستا بین افراد نیازمند توزیع شد.